Nově se celá příspěvková organizace jmenuje Dům sociálních služeb Pacov a používat už začala i zkratku DSSP. Nově informace o zařízení budou na webových stránkách www.dssp.cz a nová je i doména pro emailovou komunikaci.

Ta má nyní formát @dssp.cz místo dřívějšího @dsddpacov.cz. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Pacov, poskytuje sociální služby od roku 1996.