Tímto jménem podepisovala své básně, inspirované často Itálií a Středomořím.

Žena, která se v Pelhřimově narodila před 120 lety, patřila k předním českým básnířkám meziválečného období a zemřela předčasně ve 42 letech. Na levém snímku přednášející Hana Kábová z Archivu Akademie věd.