Jak uvádějí organizátoři, cílem je zamyšlení se nad stoletou historií našeho státu pohledem mladé generace a úvaha nad významnými milníky v dějinách. Dílo může mít jakoukoliv podobu, musí se na něm ovšem objevit buď trikolora, nebo lev. Zájemci z řad žáků mateřských a základních škol a studentů Gymnázia Dr. Aleše Hrdličky mohou svá díla odesílat do 8smičky do 22. června.