Jednoduše řečeno, již zmíněné místo, určené především pro svatební obřady v Pelhřimově, není bezba-riérové. „Pokud by se svatební obřad konal v obřadní síni pelhřimovské radnice 
a jeden z novomanželů či svatebčanů by byl tělesně postižený, vznese požada-vek na pomoc při vstupu 
do radnice a vždy mu bude vyhověno," sdělila případ-
né řešení mluvčí pelhřimovské radnice Alexandra Knapová.

Jelikož budova městského úřadu sídlí na tamním Masarykově náměstí, které se nachází v historickém centru města, bezbariérový přístup by zde ani vybudovat nemohli. „Památkáři by stavbu výtahu na radnici neumožnili," vysvětlila mluvčí Knapová.

Mezi hojně využívaná místa k uzavření manželství ve městě patří i například kostel svatého Víta nebo zámek pánů z Říčan, jež také nejsou bezbariérově zařízená, ale v případě potřeby se ke vstupu do budovy mo-hou použít takzvané ližiny.

Podle Alexandry Knapové ale jednoznačně vedou místa mimo radnici. „S tím souvisí i bezbariérovost jednotlivých míst," řekla mluvčí. Dodala také, že požadavek na pomoc při vstupu do radnice zatím nezaznamenali. „Měli jsme tu pouze jeden případ, kdy byl mezi svatebčany host s tělesným postižením. Nako-nec tuto situaci vyřešili po svém a dotyčnému pomohli," zmínila konkrétní případ Knapová.
Ani nově zrekonstruovaná pelhřimovská kaple svatého Kříže, která se stává oblíbeným místem, kde zamilované páry uzavírají sňatek, není bezbariérová.

„Hlavní vstup je tvořen ze schodů. Nicméně je tu další možnost, jak se do kaple dostat, a to od sportovního hřiště, kdy je následně při vstupu do kaple podstatně méně schodů než při vstu-pu hlavním vchodem," popsala mluvčí radnice druhou možnost vstupu do Kalvárie.

Naopak svatebčané či novomanželé s tělesným postižením se bez problémů dostanou do humpolecké obřadní síně, která sídlí 
v tamním městském úřadu.

Zmíněný úřad v Humpol-ci je bezbariérový. „Výtah, kterým je vybavena humpolecká radnice, vede přímo až do obřadní síně, takže pokud je některý ze svatebčanů na vozíčku nebo jde 
o berlích, tak má možnost využít právě tento výtah," informovala Jana Vránová 
z Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Humpolec.
Dodala také, že humpolecký městský úřad je navíc vybaven sociálním zařízením pro vozíčkáře a lidi 
s tělesným postižením.

Vránová také prozradila, že o to, zda mají na tamním úřadu bezbariérový přístup, se jeden z novomanželských párů kdysi zajímal. „Jednou se u nás novomanželé informovali, zda se do obřadní síně na úřadu dostanou bez problémů a bez bariér, jelikož jeden z jejich svatebních hostů chodil o berlích. Nakonec ale ani nevím, jak to dopadlo a zda výtah opravdu využili," popsala zkušenost s využitím bezbariérového přístupu Jana Vránová.

Zda se do obřadní síně 
v případě potřeby bez problému dostanou i lidé s pohybovým omezením, nemusí například vůbec řešit 
v Pacově. Tamní obřadní síň, jež je umístěna v zámku, se totiž nachází v přízemí. „Lidé, kteří potřebují, se tak dostanou od auta až do síně bez komplikací a překážek. Parkoviště je s obřadní síní 
v jedné rovině," uvedla Dana Dušková z pacovského městského úřadu.

I v Kamenici nad Lipou mají místnost pro konání svatebních obřadů na zámku. „Obřadní síň máme 
v Kamenici bezbariérovou. Pokud má někdo svatbu 
v zámecké zahradě, což je hodně časté, tak tam je vstup po schodech pro vozíčky vyřešen kolejnicemi," řekla Šárka Kubů z kamenického oddělení matriky.