Jedná se o demonstraci na zastavení umělých potratů. Cílem spolku je legislativní obnova ochrany lidského života od početí do přirozené smrti a pomoc mládeži při orientaci v etických otázkách běžného života. Výstava bude ke zhlédnutí ještě v úterý a ve středu.