V současné době se pracuje na pokládání vodovodního řádu. Životadárná tekutina z obecního vodovodu by měla Chválkovským začít téct z kohoutků v červnu příštího roku.

„Výstavbu vodovodu lidé vítají. Jsou rádi, že se nebudou muset spoléhat pouze na zdroj vody z vlastních studní,“ pokračoval Medek s tím, že o přípojku si zažádala valná většina obyvatel obce.

Vybudovat vodovod nepatří zrovna k nejlevnějším záležitostem. „Celkové náklady na jeho postavení přesáhnou částku osmi milionů korun,“ prozradil starosta František Medek.

Samotný rozpočet Mnichu by na tak rozsáhlou investiční akci nestačil. „Jsme rádi, že se nám podařilo získat peníze z dotací. Bez nich by se Chválkovští vytouženého vodovodu nedočkali,“ dodal Medek.

Příspěvky pokryjí převážnou většinu nákladů. Mnich doplatí z rozpočtu jeden milion 776 tisíc korun.