Vysočina je ve statistickém ukazateli zvaném intenzita plodnosti nejlepší v České republice. „Nejvyšší průměrný počet dětí na jednu ženu zůstal druhým rokem v řadě v Kraji Vysočina, a to 1,95 dítěte na jednu ženu. Nejnižší byl v Karlovarském kraji: 1,69,“ informoval mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar.

Kraj Karla Havlíčka Borovského nebo Otokara Březiny se tak jako jediný v zemi alespoň přibližuje hranici prosté reprodukce. „To je stav, kdy pár rodičů zplodí v průměru pár dětí. V České republice jsme dlouhodobě pod hranicí prosté reprodukce. To s sebou nese řadu problémů. Populace stárne. Je to problém v celé Evropě. Důsledkem jednou může být, že lidé v produktivním věku budou obtížněji hledat zdroje na uspokojení zdravotních a sociálních potřeb starších generací,“ upozornil již dříve sociolog z Masarykovy univerzity v Brně Aleš Burjanek.

Objektivních důvodů pro vysočinské premiantství na poli porodnosti je hned několik. Zaprvé, kraj Vysočina má ideální polohu. V dojezdové vzdálenosti je Praha i Brno, což značně rozšiřuje možnosti pracovního vyžití.

Za druhé, Vysočina je jedním z nejbezpečnějších krajů v republice. „A to jak v absolutním počtu registrovaných trestních činů, tak i po přepočtu na počet obyvatel. Z celkového počtu trestných činů připadá na Kraj Vysočina pouze 2,9 procenta trestných činů. Na tisíc obyvatel u nás připadalo loni 8,7 trestných činů. V republice to bylo 14,6, což je asi o třetinu více než v Kraji Vysočina,“ uvedla Štěpánka Vampolová z Krajské správy Českého statistického úřadu.

Za třetí, Vysočina patří mezi kraje s nízkou nezaměstnaností. V roce 2021 bylo v kraji bez práce pouhých 2,99 procenta lidí. Například v Ústeckém kraji to bylo pět procent.

Za čtvrté, Vysočina je známá svou krásnou přírodou i městy. Jeden příklad za všechny: Telč.

Za páté, Vysočina patří mezi nábožensky nejvíce založené kraje. Konkrétně se nachází na druhém místě v zemi. Za věřící se v kraji loni označilo přes třicet procent lidí. Více jich bylo jen v kraji zlínském.

S velkým množstvím věřících souvisí i značný počet lidí žijících ve sňatku, potažmo i počet narozených dětí. V tomto ohledu je Vysočina v republice rovněž na špici. V manželství se nachází každý druhý dospělý.