Kesslera cena potěšila. „Velice si jí vážím. Je to poprvé, co něco takového přebírám. Beru to však jako ocenění celého týmu našeho oddělení. Bez skvělých pracovníků bychom nikdy nedosáhli výborných výsledků v léčbě našich pacientů. Za týmovou spolupráci děkuji také všem spolupracovníkům nemocnice i praktickým lékařům,“ prohlásil bezprostředně po převzetí ceny.

Minulé vedení Humpolce koupilo Spolkový dům neuváženě, zní z radnice.
Minulé vedení Humpolce koupilo Spolkový dům neuváženě, zní teď z radnice

Česká lékařská komora ho ocenila za skvělou a obětavou práci. „V pelhřimovské nemocnici vytvořil špičkové pracoviště, díky čemuž ji proslavil po celé republice. Zároveň se pro kolegy stal příkladem a vzorem,“ vysvětlila své rozhodnutí.

Kdo je Petr Kessler?

V letech 1982 až 1991 pracoval na interní klinice v Ústí nad Labem

Pracoval tam jako sekundární lékař a ordinář pro klinickou hematologii

Poté také působil na II. interním oddělení v jihlavské nemocnici

Od roku 1997 pracuje na Oddělení hematologie a transfúziologie Nemocnice Pelhřimov

Se svým týmem vybudoval centrum s rozšířenou hematologickou péčí

Zaměřuje se hlavně na léčbu hematoonkologických onemocnění a na problematiku trombózy

V současnosti zastává funkci předsedy lokální etické komise v pelhřimovské nemocnici