Správné odpovědi zněly: 1) vinotéka Kamil Přech sídlí v Kamenici na Husově náměstí, 2) Svatý Martin dle legendy dal chudákovi část pláště, 3) Vinné sklepy Maryša mají akci na bílé polosladké Chardonnay 2013. Ceny si v úterý v kterémkoli ze tří měst mohou vyzvednout: Helena Kordíková, Marie Přibylová, Hana Vejvodová, Ludmila Machková, Iva Nováková, Květoslava Wienerová, Hana Senderáková, Monika Trkolová a Jana Moravcová.