Hydrogeologický průzkum s cílem vybudovat doplňkové zdroje podzemní vody pro veřejný vodovod s vydatností až čtyři litry za sekundu dělala od prosince 2018 do března letošního roku společnost Glaukos Tábor.

Odborníci, kteří ověřovali vodnatost různých lokalit kolem Kamenice, vybrali lesní porost mezi Johankou a Antonkou. „Dělali jsme dlouhodobé čerpací zkoušky a teď zpracováváme projektovou dokumentaci pro to, abychom posílení vodovodu mohli provést,“ řekl starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Vrty, které v okolí Kamenice vznikly, dají takové množství vody, které městskému vodovodu výrazně pomůže. „Základním výsledkem dlouhodobých hydrodynamických zkoušek byla dlouhodobě využitelná vydatnost vrtů, které dávají necelé čtyři litry za sekundu. Výsledky dlouhodobých hydrodynamických zkoušek celkem dobře korespondují i s výsledky zkoušek krátkodobých,“ informoval Jaromír Pařík.

Z celkem šesti vrtů jsou vhodné k využití čtyři. Kvalitu vody z vrtů ukázal rozbor. „U některých vrtů nebyly splněny některé bakteriologické ukazatele. Navíc všechny vzorky nevyhověly v celkové tvrdosti, vápníku a hořčíku. Tyto tři ukazatele spolu úzce souvisí. Nepředstavují zdravotní závadnost vody, ale ukazují na to, že je voda měkká. Rovněž vzorky u tří vrtů nevyhověly v železu nebo mangan nebo obojím,“ sdělil Pařík.

V rámci dlouhodobých hydrodynamických zkoušek navíc odborníci monitorovali zdroj vody pro osadu Antonka. „Tam jsme nezjistili žádné negativní ovlivnění tohoto zdroje,“ doplnil Jaromír Pařík.

Samotné napojení zmíněných vodních zdrojů na kamenický vodovod se uskuteční nejspíš v první polovině příštího roku. „Další postup prací spočívá v úpravě vrtů do podoby vrtaných studní a jejich napojení na stávající vodárenský systém města podle projektu. V rámci přípravy stavby pak bude třeba řešit úpravu vody v souvislosti s celým vodárenským systémem pro město,“ doplnil kamenický starosta.