V Pelhřimově došlo k většímu nárůstu ceny vodného 
a stočného už před rokem, a to o více než deset korun. Letos zaplatí domácnosti na většině území města a ve Starém Pelhřimově o pár korun víc než loni, z necelých 65 korun se od letošního 1. ledna součet vodného a stočného zvedl na částku 67,40 koruny za kubík.
V místních částech okresního města i po drobném navýšení stále zůstávají ceny relativně nízko. Například ve Chvojnově nebo v Radětíně se letos platí za vodné a stočné celkem 31,70 koruny, v Nemojově a Skrýšově 28,60 koruny 
a v Čakovicích nebo Houserovce pouze 22,30 koruny za kubík. Zajímavostí je, že Rynárec si vodné vybírá sám, ale stočné ve výši 32,50 koruny 
za kubík platí městu Pelhřimov, protože je napojen na jeho čističku.

S více než dvoukorunovým nárůstem součtu vodného 
a stočného musejí počítat obyvatelé Humpolce a jeho dvou částí – Vilémova a Rozkoše. Tam se cena z loňských necelých 58 korun s Novým rokem zvedla na 60,60 koruny – vodné vychází na 43,25 koruny a stočné 17,36 koruny 
za kubík. Stočné se neinkasuje v osmi místních částech, jako jsou Hněvkovice, Kletečná, Petrovice a další.

V Pacově loni činilo vodné 35 korun a stočné 25 korun, celkem tedy 60 korun za metr kubický. Od ledna je v tomto třetím největším městě okresu součet uvedených položek o dvě koruny vyšší, jak potvrdil starosta Pacova Lukáš Vlček.

V Kamenici nad Lipou mají vypracovanou analýzu až do roku 2017, která znamená plánované postupné nepatrné zvyšování cen každý rok namísto jednorázového skokového zdražení.
Na letošní rok činí vodné 33 korun a stočné 21 korun bez DPH, což s daní a v součtu dává 62 korun. To, že v Kamenici se vodné a stočné navyšuje o málo, dokládá fakt, že oproti roku 2014 vodné narostlo o 50 haléřů a stočné rovněž. Zvyšování souvisí se zkvalitněním vodních objektů a případnými investicemi do vodárenství. V roce 2013 proběhlo v Pravíkově posílení vodovodu a minulý rok se rekonstruovaly vodovod a kanalizace na kamenickém sídlišti. „Na rok 2015 chystáme rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Táborské ulici," říká starosta Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur.

Zato v Žirovnici, kde se vodné vyšplhalo na jednu z nejvyšších částek v regionu kvůli nedávné rozsáhlé přestavbě čistírny odpadních vod, se zmíněné položky letos měnit nebudou.
Zůstává cena z let 2013 a 2014, což znamená pro vodné 40,9 korun a pro stočné 29,3 korun, což v součtu a s daní tvoří celkovou sumu 80,7 korun za kubík.
„Na letošní rok máme naplánované dokončení úpravny vody," odpovídá žirovnický starosta Milan Šmíd na otázky ohledně plánovaných investic do tamního vodárenství. Tento projekt je nyní v polovině, započal minulý rok na začátku července a dokončen by měl být tento rok na konci června.

Někde na Pelhřimovsku se cena vodného drží nízko i přesto, že obec v nedávné době nechala postavit zcela novou čističku odpadních vod. Příkladem je třeba Častrov, kde vodné a stočné vybírali už v listopadu. Vodné vychází na patnáct korun, stočné na deset, při připočtení daně pak součet tvoří cifru 28,75 korun za kubický metr.

Téměř pohádkové ceny vody zvlášť ve srovnání s většími městy mají nejmenší obce. Například v Křešíně na Pacovsku nyní platí za vodné pouhých pět korun za kubík. „Jestli bychom ho zvyšovali, tak jedině až v roce 2016 o nějakou tu korunku," vysvětlila starostka obce Lenka Fantová. „Teď máme ve vodě mírně zvýšené dusičnany, takže budeme dělat velkou rekonstrukci vodovodu za 1,8 milionu korun. Na to si budeme žádat o dotace," doplnila.

Jiří Poděbradský, Denisa Šimanová