K předání a převzetí dokončeného díla dojde posledního března. „Práce proběhly bez větších komplikací, termíny byly dodrženy,“ doplnil informace mluvčí Povodí Vltavy.

Odbahnění vodního díla vyšlo v souladu s rozpočtem na sedmnáct milionů korun. Jiné číslo říká, že během čištění dna přehrady, přesněji řečeno odbahnění konce vzdutí Trnávky, vytěžila specializovaná firma na třiaosmdesát tisíc krychlových metrů sedimentů. Vytěženou hmotu pak rozvážely nákladní automobily na pole v nejbližším okolí.

Povodí Vltavy odbahnilo Trnávku po dvanácti letech. „Odbahňování vodního díla Trnávka se uskutečňuje podle dlouhodobého plánu,“ řekl k pracím loni na podzim Hugo Roldán.

Vodní dílo Trnávka se nachází na řece Trnávce (Trnavě) mezi Červenou Řečicí a Želivem necelé dva kilometry nad soutokem s řekou Želivkou. Stavělo se v letech 1977 až 1981, nádrž má kapacitu necelých sedm milionů kubíků vody, zatopená plocha má výměru 98 hektarů.