„V uplynulém roce jsme měli devětasedmdesát dobrovolníků, kteří působili v jedenácti organizacích, kde dohromady odpracovali 6433 hodin," shrnula koordinátorka Dobrovolnického centra Fokusu Vysočina v Pelhřimově Lucie Štefánková.

„Vloni jsme získali akreditaci jako koordinující a hostitelská organizace v programu Mládež v akci – evropská dobrovolná služba a od října tak hostíme dobrovolnici z Ruska," prozradila Lucie Štefánková. Nejvíce dobrovolníků dochází do pelhřimovského domova pro seniory a do Občanského sdružení Hodina H. Dalším zařízením, kde je práce dobrovolníků vítaná a oceňovaná je i doléčovací a rehabilitační jednotka pelhřimovské nemocnice. Dobrovolníci se tam podílejí nejen na zajištění nejrůznějších akcí, jako je třeba předvánoční zdobení perníčků, ale také dělají společnost jednotlivým pacientům.

"Povídají si s nimi, čtou jim knihy nebo noviny, a pokud je hezky, vezmou je i ven na procházku," vyjmenovala vrchní sestra doléčovací a rehabilitační jednotky Iva Procházková.

Jak říká, každý rok se objeví noví zájemci o dobrovolnictví, ale ne vždy jim nadšení vydrží. „Za naše největší dobrovolnické stálice považuji manžele Nadrchalovi, kteří se našim pacientům věnují opravdu obětavě. Pan Nadrchal dokonce prostřednictvím internetu sehnal jednomu pánovi zánovní elektrický vozík, který nutně potřeboval po odchodu z našeho oddělení. Pan Nadrchal po vozíku pátral ve volném čase a dokonce se mu ho podařilo sehnat za přijatelnou cenu," zmínila Iva Procházková.

Kromě práce i vzdělávání

Vloni pod křídla dobrovolnického centra přibyla jedna nová organizace, kde mají o pomocníky zájem, a to Občanské sdružení Zvoneček. „Jedná se o skupinu maminek postižených dětí, které se se svými ratolestmi každé všední dopoledne scházejí v Pelhřimově a vymýšlejí si společný program," vysvětlila Štefánková.

Jak řekla předsedkyně Zvonečku Alena Váňová, dobrovolníky zatím tvoří především členové rodin postižených dětí, které do Zvonečku docházejí. „Také nám pomáhají dobrovolníci z volnočasového klubu Klíček, ale pokud by se mezi nás chtěl podívat i někdo další, je vítán," uvedla Váňová.
Kromě práce v organizacích se dobrovolníci také společně setkávají a vzdělávají. Pro dobrovolníky jsme vloni pořádali kurzy esperanta, angličtiny či finanční gramotnosti. Konaly se i přednášky o životě v Japonsku nebo čarodějnických procesech očima umělce. Podnikli jsme také společné vycházky," dodala Štefánková.

I letos byl jeden dobrovolník odměněn Křesadlem. Tentokrát ho za spolupráci nejen s domem dětí a mládeže získali manželé Lenka a Jaroslav Maškovi.