Jak běžný výskyt vlka na Vysočině je?
Od roku 2016 tady přítomnost vlků zaznamenáváme každoročně. Vysočina má totiž oproti jiným krajům vyšší lesnatost. Přicházejí sem nejčastěji z Polska a Německa. Výjimečně se objeví i vlci z karpatských oblastí. Mladá zvířata pro sebe hledají nové vhodné okrsky. Putují po území celé republiky. Nedělá jim problém za noc ujít desítky kilometrů. Republikou projdou za pár dní.

Co se dál v článku ještě dočtete:
Patří vlci do české přírody?
Mohli by na Vysočině usadit trvale?
Jaký je vztah vlka a člověka?

Mohli by se vlci na Vysočině usadit trvale?
Zatím tady stálý výskyt není. Nežije tady smečka, ani se tu vlci nerozmnožují. Nic z toho prokázané nebylo. Trvale vlci žijí především v pohraničních oblastech jako Šumava, Krkonoše, Orlické hory, Krušné hory nebo Broumovsko. Mladí vlci narození v těchto oblastech si pak hledají nové okrsky. Předpokládáme proto, že výskyty na Vysočině bude v následujících letech častější. Není vyloučené, že tu vznikne stálé osídlení. Migrují sem samci i samice.

Patří vlci do české přírody?
Do naší přírody patřili vždycky. Vyhubeni byli lovem před zhruba dvěma sty lety. Za tu dobu se krajina proměnila. Máme hustou dopravní síť a mnoho zvířat přijde o život na silnicích. Vlci jsou však velmi inteligentní zvířata a dokáží se novým podmínkám přizpůsobit. Mají tady své místo a jejich návrat je žádoucí. V přírodě mají nezastupitelnou roli. Jako vrcholový predátor loví vlk především jeleny či prasata divoká. Jejich stavy jsou přitom neúměrně vysoké. Vlk je jejich přirozeným regulátorem. Loví především nemocné a slabé jedince, čímž přispívá ke zlepšení zdravotního stavu populací.

Vlk. Ilustrační foto
Vysočinou se znovu potuluje vlk, hledá družku a nové teritorium

Přichází s vlky i nějaké nebezpečí?
Návrat vlka přináší riziko pro chovy ovcí, koz nebo mladého dobytka. Na nezabezpečených pastvinách může vlk způsobit škody. Na Vysočině se to však dosud stalo jen jednou v roce 2016. V posledních letech žádné škody zdokumentované nebyly. Jako Agentura ochrany přírody se snažíme potenciálnímu konfliktu předcházet. Stát hradí všechny škody způsobené vlkem, hlavně ale podporuje opatření k předcházení těchto škod. Poskytujeme například dotaci na pořízení pasteveckých psů nebo na stavbu odolného oplocení. Pokud se o výskytu vlka dozvíme včas, můžeme s místními farmáři dohodnout vhodný postup.

Jaký je vztah vlka a člověka?
Lidem vlk nebezpečný není. Je to velmi plaché zvíře, které se člověku vyhýbá. Přestože se na Vysočině při potulkách objevuje, víme o něm hlavně prostřednictvím fotopastí. Přímá pozorování jsou zcela výjimečná.