Výzva je vyhlášená v souladu s pravidly Rozvojového fondu města Pelhřimova. Celkově má město na tento účel vyčleněno 847 tisíc korun.
Obnova se musí uskutečnit letos mezi dubnem a listopadem. Žadatelé musí sami přispět minimálně polovinou nákladů, podmínkou je získání dotace od kraje, a to ve výši maximálně 40 procent nákladů .  Město zaplatí minimálně desetinu nákladů.

Formulář žádosti je umístěn na webu pelhřimovského městského úřadu nebo jej lze vyzvednout na investičním odboru. Žadatel nesmí být v evidenci dlužníků.

Mezi uznatelné náklady patří  obnova movitých i nemovitých věcí zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty památky. Naopak neuznatelné náklady jsou třeba úpravy vnitřních instalací a různé modernizace včetně dispozičních změn nebo zateplování. Fond neplatí ani restaurátorský, mykologický či archeologický průzkum.