Kvůli opravě mostu bude ještě dva měsíce uzavřena silnice mezi Pacovem a Pošnou. Srpen, kdy uzavírka začala, se obešel bez komplikací a konfliktů. „Nemáme informace, že by na naší silnici za Roučkovicemi směrem k Zahrádce u Pošné, kterou běžně využíváme pro přesun zemědělské techniky a nyní slouží pro autobusovou dopravu a obyvatele Pošné, docházelo k nějakým problémům," řekl na sklonku prvního měsíce využívání objízdné trasy František Papež, předseda ZD Velká Chyška.

Vlastník silnice provoz na komunikaci nekontroluje, ani k tomu není oprávněn. „Kdyby zde hrozily problémy, jsme domluveni s policií, že by provoz kontrolovala. Sázíme spíš na to, že řidiči budou zákaz respektovat, nechceme vyvolávat spory," dodal Papež.
Uzavírka a stanovení objízdné trasy je výsledkem jednání Krajského úřadu Kraje Vysočina, jemuž patří silnice s opravovaným mostem, a odboru dopravy na pacovském městském úřadě. V rámci pozemkových úprav by do budoucna měla silnice velkochyšeckých zemědělců přejít do vlastnictví Pacova.