Kromě toho je zrekonstruovaná také Stará prelatura. Ta bude součástí prohlídkového okruhu. Úpravy dohromady vyšly na více než čtyřicet milionů korun. Želivský opat Tadeáš Róbert Spišák připomněl, že Stará prelatura byla v havarijním stavu. „Rekonstrukce pro nás byla prioritou, protože dům je památkově chráněný. Našim cílem je postupná obnova vybraných objektů v areálu premonstrátského klášter,“ uvedl a rozvedl, co dalšího se změnilo.

Želivský klášter a varhany
Želivský klášter odhalil tajemství a otestoval srdce i sluch

Součástí prohlídky jsou expozice, které se věnují architektuře, umění, hospodářství a duchovnímu životu i vlivu kláštera. Svoji vlastní místnost mají také archeologické nálezy, které mapují středověk. Klášter byl založený v roce 1139. Při úpravách se do něj vrátily původní obrazy a vybavení, které skončily například v Praze nebo Pelhřimově.

Spišák vysvětlil, proč investice do obnovy kláštera byla potřeba. „V druhé polovině dvacátého století sloužil jako psychiatrická a protialkoholní léčebna. Necitlivá správa objektu vzácnou památku prakticky zdevastovala. Od navrácení kláštera našemu řádu se snažíme průběžně investovat do jeho oprav a navrátit mu původní historický vzhled,“ přiblížil opat nedávnou historii.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Zrekonstruovanou knihovnu však budou moci využívat převážně badatelé a odborníci. Kromě vzácných knížek v ní jsou obnovené fresky z osmnáctého století. Kvůli statice jsou díla seřazené podle velikosti, nikoli podle abecedy a témat. Radek Veselý na Želivský klášter řekl, že pracovníci materiál i knihy do místnosti dostávali skrze okno. „Snažíme se postupně všechna díla katalogizovat. Z knih je zároveň vytvořený mobiliář, který výzkumníkům poslouží jako stůl,“ podotkl s tím, že prostory budou běžně přístupné jen vzácně.

Opravy kláštera v Želivě však ještě nekončí. Mluvčí Petr Žák nastínil, že v současnosti plánují regeneraci veřejně přístupných ploch. Ta vyjde na zhruba devadesát milionů korun. Více než polovinu by pokryla dotace.