Téma putimovského maškarního průvodu bylo hodně aktuální, neboť jeho účastníci měli ve svých řadách Komisi pro Rychlou Integraci Prchajících Lidí (KRIPL) a na dveřích usedlíků nechávali nápis Uprchlíci vítáni.