Vzhledem ke stále vysokému zájmu ze strany obyvatel požádal kraj o navýšení alokace pro třetí kolo kotlíkových dotací pro podané projekty, a to o více než čtyřiadevadesát miliónů korun.

V rámci všech tří výzev mohlo být na Vysočině vyměněno téměř osm tisíc starých kotlů za celkem osm set miliónů korun.

V rámci všech tří výzev mohlo být na Vysočině vyměněno téměř osm tisíc starých kotlů za celkem osm set milionů korun. Celkem krajští administrátoři přijali přes deset tisíc žádostí, z nichž 7 936 bylo prozatím schváleno, a zatím s 7 839 žadateli byla uzavřena smlouva.

V první a druhé výzvě kotlíkových dotací Kraj Vysočina celkově přijal 6 419 žádostí o kotlíkovou dotaci. Schválil jich 4 764. V předchozích výzvách měl kraj k dispozici na výměny kotlů celkem 485 miliónů korun.