„Největšími investičními akcemi v letošním roce je realizace projektu Komunitní centrum Pacov a dokončení stavby a zahájení provozu projektu Dům sociálních služeb. Tyto dvě největší akce pojmou téměř 65 milionů korun,“ informoval starosta Pacova Lukáš Vlček.

Více než 15 milionů korun pak v Pacově investují do oprav a modernizace infrastruktury města, jako jsou silnice, chodníky, vodovody, kanalizace či veřejné osvětlení. Vedení pacovské radnice letos plánuje zahájit další etapu síťování stavebních parcel pro rodinné domy v lokalitě nad sídlištěm Míru. „V letošním roce budou zahájeny práce na modernizaci areálu Šimpach, který v následujících letech plánujeme modernizovat a rozšířit pro potřeby odpadového hospodářství a lesnictví,“ řekl pacovský starosta.

Rozpočet počítá mimo jiné také s investicemi do projekční přípravy pro budoucí projekty, hlavně pak v oblasti modernizace městské infrastruktury či zadržování vody v kraji. „Letos také budou pokračovat práce na novém územním plánu města jeho místních částí,“ doplnil Lukáš Vlček.