Ve středu jej uzavře Václav Hořejší, a to přednáškou na téma Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém. Profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě pražské Univerzity Karlovy a ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky všem zájemcům přiblíží poznatky získané během posledních několika desítek let, které objasňují mechanismy toho, jak buňky a molekuly rozeznávají cizorodé a potenciálně nebezpečné chemické struktury, dále jak buňky imunitního systému reagují na takové rozpoznání a také jak nebezpečí likvidují.

Profesor Hořejší rovněž podotkne, že poznatky ze základního imunologického výzkumu jsou stále významněji využívány pro prevenci, diagnostiku a terapii. Kromě toho se zdá, že v poslední době dochází ke skutečně pozoruhodnému pokroku v imunoterapii nádorů.
Setkání s Václavem Hořejším je naplánováno na sedmnáctou hodinu ve výstavním sále muzea na Dolním náměstí. Povídání o imunitním systému hostům zpříjemní, jako obvykle, i něco malého na zub.