Ve Vodné, místní části Kamenice nad Lipou, na Pelhřimovsku totiž vystřídají kulaté značky, které umožňují nejvyšší povolenou rychlost 70 kilometrů za hodinu, ty s 50.

Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na již zmíněné silnici I/34 připravil Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě podané žádosti od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) České republiky a po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky.

K těmto změnám dojde kvůli zvýšení bezpečnosti silničního provozu. „Zvýšení bezpečnosti v obci požadovala místní aktivita. Navíc tam proběhlo jednání, kdy policie a odbor dopravy krajského úřadu odsouhlasili, že se do obce vrátí padesátka,“ sdělil vedoucí provozního úseku jihlavského pracoviště ŘSD Miroslav Lev.

Se snížením rychlosti ve Vodné souhlasí i zástupci města. „S úpravou rychlosti souhlasíme. Naopak jsme nesouhlasili tenkrát, když se ve Vodné zvyšovala rychlost na 70 kilometrů v hodině. Tenkrát jsme protestovali i proto, že tam lidé vyjíždí z bočních místních komunikací a provoz je tam nebezpečný,“ přemítal místostarosta Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur.
K rozhodnutí o těchto změnách došlo v rámci plánování opatření ohledně hluku. „Až se provedou změny kvůli hluku, kdy se ve Vodné postaví protihluková stěna, tak se i omezí rychlost na padesátku. Protihluková stěna se teď projektuje. Ideální by bylo, když by ke změnám došlo v příštím roce,“ řekl Ivan Pfaur.

Námitky či připomínky mohou zájemci, kteří s navrženým opatřením ve zmíněné obci nesouhlasí, posílat písemnou formou na adresu odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.