Město podniklo kroky k objasnění situace, což přineslo i řadu opatření týkajících se prevence do budoucna. „Každé úterý do města dojíždějí sociální pracovníci Centra U Větrníku z Oblastní charity Jihlava, kteří se přímo v terénu věnují drogové prevenci a situaci v Humpolci mají zmapovanou. Jedná se totiž o jednu ze sociálních služeb, se kterou je odbor při Městském úřadu Humpolec v pravidelném kontaktu již několik let,“ informoval o řešení případu Karel Kratochvíl.

Centrum navíc letos v červnu uspořádalo v Humpolci osvětovou přednášku o drogové prevenci, která byla určena zástupcům místních škol. „Při té příležitosti jsme se dozvěděli, že Centrum ve městě nezaznamenalo žádné mimořádné okolnosti týkající se drog a jejich distribuce,“ sdělil Kratochvíl.

Nedávný výskyt injekční stříkačky, která měla na jehle ochranný kryt, může mít různá odůvodnění. „Připadá v úvahu i možnost, že injekční stříkačku nalezenou v parku Stromovka někdo použil pro aplikaci léků. Poté ji buď bezohledně zahodil, anebo mu nedopatřením vypadla například z tašky,“ uvedl starosta.

I přes tyto úvahy je třeba záležitost nepodcenit a věnovat se jí. „Situaci dále sledujeme, s vedoucím humpolecké policie se pravidelně scházím a požaduji pěší hlídky policistů v parku i prověřování případných okolností,“ doplnil Kratochvíl.

Jedním z problémů v této situaci může být i skutečnost, že park je přístupný komukoliv. „Nemůžeme zakázat vstup lidem bez domova, po čemž někteří uživatelé na sociálních sítích volají. Park je veřejný prostor, určený pro lidi, ovšem jiná situace nastává, když ve městě narazíme na někoho, kdo skutečně budí veřejné pohoršení, například tím, že je evidentně pod vlivem alkoholu a obtěžuje okolí. Přitom nemusí ani jít o člověka bez domova. V takovém případě je vhodné přivolat policii,“ upozornil na možnost starosta.