„Zvonička ať všem symbolicky připomíná snahu našich předků řádně pečovat o své občany a ochraňovat obec před přírodními živly a nepřízní osudu a nechť se co nejvíce využívá pro příjemné účely,“ řekl starosta Pelhřimova Ladislav Med, který symbolicky zazvonil pro štěstí místních obyvatel a poprvé se tak rozezněl krajem hlas zvonu. Dodal také, že je velmi rád, že se město Pelhřimov mohlo podílet na financování.

Zvoničce požehnal farář Českobratrské církve evangelické Michael Hána a kazatel sboru Církve bratrské z Tábora Milan Let. Po společné modlitbě přítomní vysadili strom rodáků, který zasadili nejstarší, ale velmi vitální občané Libuše Slabá (88) a Daniel Světnička (89). Během občerstvení došlo v zasedacím sále místního klubu i na ocenění významného životního jubilea některých místních obyvatel. Společně pak přítomní zavzpomínali na dobu svého dětství a mládí a oživili si tak veselé i smutné historky. Na památku tohoto setkání byl pro rodáky vyroben kalendář na rok 2020.

Zvoničky v 18. a 19. století byly stavěny na příkaz Marie Terezie a následně jejího syna Josefa II. jako prvotní protipožární opatření, kdy každá obec měla nařízeno na případný požár upozornit obyvatele.