K místní kapličce přišli nejdřív andělé následováni trojicí králů. V průvodu vesnicí se přidávali další postavy betléma a některé z nich králům radily kudy k jesličkám. Cestou potkali i mírně nervózního krále Heroda se svou chotí, kteří o zrození Ježíšově moc slyšet nechtěli. Průvod završila návštěva jesliček, kterým nechyběli živí beránci. Hojná účast místních i přespolních se projevila při závěrečném sborovém zpívání koled, což přispělo k celkovému dovršení sváteční atmosféry.