Spolek Tikkun synagogu právě v těchto dnech kupuje, klíče do synagogy by zástupci nového vlastníka měli mít během několika nejbližších dní. „V katastru nemovitostí by se spolek Tikkun měl stát vlastníkem do šestnáctého ledna, pak jsme domluveni na převzetí klíčů od objektu,“ uvedla předsedkyně spolku Daniela Orlando.

Majetkový převod se rozběhl několik dní před loňskými Vánocemi, kdy zástupci zmíněného spolku podepsali s dosavadním vlastníkem kupní smlouvu a sjednanou kupní částku 950 tisíc korun převedli do advokátní úschovy.

V tu chvíli mohli začít ve spolku Tikkun upřesňovat plány a představy, jak následně při obnově synagogy postupovat. „Na srpen letošního roku připravujeme workshop, kde bychom chtěli nejrůznější podněty k dalšímu využití synagogy shromáždit a následně z nich vycházet. Chtěli bychom, aby se workshopu zúčastnili odborníci i laická veřejnost,“ poukázala na jeden z připravovaných počinů Daniela Orlando.

Podle ní není v tuto chvíli potřeba na zahájení samotné rekonstrukce přehnaně spěchat. „Tím, že se vlastníkem synagogy stane spolek Tikkun, je jisté, že objektu nehrozí další devastace. Nebo dokonce zbourání, o čemž se před časem rovněž uvažovalo,“ poznamenala předsedkyně spolku.

Daniela Orlando odhaduje, že by komplexní rekonstrukce synagogy mohla trvat pět let. Pro připomenutí. Snahy o její záchranu mají už více než tři a půl roku dlouhou historii. Psal se červen 2015, když na zubožený stav synagogy upozornil amatér badatel Pavel Tychtl, který pak stál i vzniku spolku Tikkun, jenž se do záchrany této židovské památky v Pacově pustil.

Přesto se na rekonstrukci synagogy začne pracovat už v prvním pololetí letošního roku. „Plánujeme, že samotné rekonstrukci bude předcházet archeologický průzkum. Úplně nejdřív se pustíme do odstraňování zásahů, které zde vznikly, kdy synagoga sloužila jako sklad. Tehdy zde byl vybudován jakýsi strop, který chceme odstranit jako první. Rovněž do léta chceme obnovit původní vchod, díky němuž bude synagoga přístupná z volného prostranství v Hronově ulici,“ naznačila postup prací Daniela Orlando.

Čas chce i kvůli získávání prostředků, které na rekonstrukci budou potřeba. „Jednáme s Norskými fondy, počítáme, že se nám podaří získat dotaci z programů v rámci Evropské unie, věříme, že bude pokračovat spolupráce s městem,“ poukázala na zdroje, z nichž by mohla být rekonstrukce financována, předsedkyně spolku Tikkun.

Ve spolku věří, že neutichne ani zájem o synagogu ze strany veřejnosti, neboť veřejná sbírka výrazně napomohla při koupi synagogy. „Lidé můžou na obnovu synagogy pořád přispívat,“ vzkázala Daniela Orlando.

Ve finále by v synagoze měla být stálá expozice o historii Židů na Pacovsku. Prostory by měly sloužit k přednáškám, besedám, vzpomínkovým setkáním, krátkodobým výstavám i k tematicky zaměřeným koncertům.