Sázet se ve Ctiboři bude v neděli 29. října. „Sraz účastníků je v 14 hodin přímo na cestě, která vede ze vsi do kopce kolem Matoušovy chalupy,“ informovala Jana Stachová, členka spolku Ctibořská náves s tím, že sázet se bude celkem deset stromů.

Zmíněný spolek se výsadbě stromů podél cest, které vedou v okolí Ctiboře, aktivně věnuje již řadu let. Začíná se ale potýkat s nedostatkem vhodných míst a na začátku letošního roku musel čelit i vandalismu. „Ačkoliv výsadby probíhá výhradně kolem cest, které jsou v majetku státu a s povolením příslušného úřadu, někdy jsou vysazené stromky trnem v oku majitelům sousedních pozemků,“ konstatovala Stachová.

Nově vysazené stromky někomu zřejmě překážely. „Letos na jaře dokonce někdo poškodil téměř všechny nejnověji vysázené jeřáby podél jedné z cest,“ zavzpomínala na nepříjemnou událost Jana Stachová.

Stromy v krajině plní řadu nejrůznějších funkcí. Od estetické funkce, přes krajinotvornou a mohou sloužit i jako úkryty pro nejrůznější živočichy.

Historie Ctiboře je s výsadbou stromů navíc úzce spjatá a péče o stromy byla pro tamní obyvatele důležitá již před sto lety. „V místní kronice se lze v zápise z roku 1906 dočíst, že byla ctibořskou c. k. školní radou vyhlášena takzvaná stromová slavnost za tím účelem, aby děti byly naváděny k lásce k stromoví,“ vyzdvihla zápis ze ctibořské kroniky Stachová. „Každý rok bylo pak na jaře žáky místní obecné školy vysázeno ve Ctiboři několik stromů, jako jsou lípy, jasany, javory nebo ovocné stromy,“ dodala.

Zmíněný zápis v kronice je pro spolek Ctibořská náves zřejmě jednou z motivací navázat na tradici stromových slavností. Přes časté komplikace a nesnáze jsou totiž rozhodnutí ve výsadbě stromů v budoucnu pokračovat. „Pomáhá nám v tom úsilí spolupráce se Sdružením Krajina z Počátek u Žďáru nad Sázavou,“ uzavřela Jana Stachová.