Pracovníci technických služeb v Pelhřimově tam nyní budují nové chodníky, pracují na terénních úpravách včetně zeleně, instalují stožáry veřejného osvětlení a doplňují prostory o lavičky a odpadkové koše. Momentálně jsou už hotové rozvody veřejného osvětlení. Termín dodělání chodníků je stanoven 
na 10. července a potom by měly skončit i ostatní práce.