Smyslem zmíněných investic je zvýšit protipovodňová opatření a posílit retenční funkci. „Přínos předešlých investic už pociťujeme, zvedla se hladina spodních vod,“ zdůraznil starosta Těchobuze Pavel Hájek.

Rybníky Dubinka a U buku patří mezi menší vodní plochy, jejich rozloha je do půl hektaru, v obou případech vyšla obnova či výstavba na zhruba jeden milion korun. „Obnova dvouhektarového rybníka Stará Paní stála deset milionů korun, nákladná investice se ale určitě podařila a vyplatila,“ dodal Pavel Hájek. Realizaci prací ale pomohlo, že se obci podařilo získat ministerské dotace.

Stejně by tomu mělo být i v případě dvou dalších rybníků, kde Těchobuz čeká na vyřízení žádostí o dotace. „Pokud dotace získáme, obnovíme v příštím roce Polský rybník a vybudujeme zcela nový rybník, který ponese jméno Jedlinka. Projekty už máme hotové,“ doplnil informace starosta Těchobuze.