Jak uvedl starosta Pavel Martínek, vedení městyse nechce už na nic čekat a chce stavební akci za šest milionů bez DPH dokončit letos, nejdéle do listopadu.

Stavební práce na 35 let staré budově zahrnují kompletní rekonstrukci topného systému, výměnu oken i dveří a zateplení fasády a střechy. V novém kotli s automatickou obsluhou se bude moci topit také štěpkou. Od celé akce si městys slibuje úsporu nákladů na vytápění i úsporu emisí.

V případné další etapě prací se pak počítá i s obměnou osvětlení haly a také s rekonstrukcí podlahy. Halu využívá místní Tělovýchovná jednota Start, základní a mateřská škola a po domluvě se správcem i další zájemci.