A téměř všechny napláno-vané rekonstrukce krajských vozovek před příchodem listopadu skutečně skončily bez nepříjemností. Jen oprava mostu v Pošné se ještě protáhne. V Pacově finišují opravy Španovského ulice, v Pelhřimově tento týden zkontrolují opravenou Dobiášovu ulici.

Tisková mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová sdělila, že by se doba opravy mostu na silnici III/1296 v Pošné měla prodloužit až do konce listopadu, dokdy také bude platit uzavírka.

„Tento most byl komplet-
ně demolován a v současné době je nahrazován novým jednopolovým mostem složeným z betonových prefabrikátů," vysvětlila Svatošová.

Rekonstrukcí naplánovanou Krajem Vysočina má za sebou i průtah Novým Rychnovem, respektive jde o úsek výpadovky na Rohoznou, dlou-
hý 290 metrů, kde došlo také 
k opravám dvou propustků.

Pokračování na jaře

Práce na krajských komunikacích budou na jaře příštího roku pokračovat – po schválení rozpočtu kraje. „Bude se jednat například o průtah městem Žirovnice a průtah Olešnou. Dále pak pomocí dotace z Evropské unie kompletně zmodernizujeme silnici II/347 vedoucí z Čejova do Kejžlice," dodala mluvčí.

Co se týče okresního měs-
ta, od 7. října dělníci pracovali v pelhřimovské Dobiášově uli-ci, kde zmodernizovali nejen vozovku, ale také chodníky, kanalizaci, vodu, plyn a ve-řejné osvětlení.

Tento týden odborníci zkon-trolují, jak se opravy zdařily. Jak uvedl vedoucí pelhřimovského investičního odboru Josef Koňák, vylepšená Dobiášova ulice bude do plnohodnotného provozu uvedena ve čtvrtek 19. listopadu.

Město Pacov se pustilo do rozsáhlé modernizace Španovského ulice a v této chvíli mají za sebou zhruba devadesát procent prací. Obsahem této dlouhodobě plánované akce byla nejen rekonstrukce silnice a chodníků, ale také modernizace vodovodů a kanalizací.

„Prostor před radnicí byl předlážděn a rozšířen pro pěší. Při realizaci byly použity kvalitní a tradiční materiály s dlouhou životností, které se do památkové zóny hodí," zmínil starosta Pacova Lukáš Vlček.

Podle vývoje plnění plánovaných rekonstrukcí vozo-
vek by se tak trasy zimní údržby na Pelhřimovsku neměly změnit a neočekávají se ani žádné jiné komplikace.

Johana Mrkvicová