Město jich hodlá s podporou Fondu Vysočiny pořídit celkem padesát . Loni jich s touto podporou kraje bylo pořízeno také tolik a počet nestačil pokrýt poptávku.

Dotaci na letošek už má město podle starostky Zdeňky Bečkové schválenou. Za účelem zjištění dalšího zájmu vyhlašuje město přijímání žádostí o bezplatné zapůjčení kompostéru o objemu 470 litrů. Zájemci o nádoby mají odevzdat odstřižené žádanky ze zpravodaje do 10. března na městský úřad.

Kompostéry mají být k dispozici v létě, a to dle pořadí, v němž zájemci podali žádanku. Podmínkou zapůjčení na základě smlouvy je, aby žadatel vlastnil nemovitost na území města nebo místních částí a nic městu nedlužil. Na jedno číslo popisné lze žádat jen jeden kompostér.

„Třídění odpadů podporujeme i nakoupením tašek na třídění papíru, plastů a skla v domácnostech a jejich bezplatným poskytnutím do všech domácností," dodává starostka Bečková.