Domov zde najde celkem devět klientů s tímto onemocněním. „Jedná se o dědičné onemocnění, které postihuje stejnou měrou muže i ženy. Dříve se pro tuto chorobu používal název tanec Svatého Víta,“ informoval ředitel domova Jiří Hormandl.
Hlavním příznakem zmíněné nemoci jsou mimovolné pohyby a změny osobnosti s poruchami chování a přidruženou demencí. V současné době neexistuje léčba, která by tuto nemoc vyléčila nebo zastavila.

Péče o tyto klienty je psychicky i fyzicky náročná. „Navázali jsme spolupráci s odborníky z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Praha. Konkrétně s profesorem Janem Rothem, Jiřím Klempířem a dále se Zdeňkou Vondráčkovou ze Společnosti pro pomoc při Huntigtonově chorobě,“ prozradil Jiří Hormandl.