Slavnostně zahájit provoz přístavby přijeli v pondělí ráno, kromě řady dalších hostů, také premiér vlády Bohuslav Sobotka a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Nový přízemní pavilon, který Kraj Vysočina stavěl dva roky, je zasazen do svahu zámeckého parku. Součástí projektu jsou také dvě trasy s originálními retro prvky, které mají pomoci seniorům se vzpomínáním.

Venkovní trasa má podobu nekonečné smyčky kolem venkovních objektů a její součástí jsou jezírka, altán, záhony, lavičky, solitérní rostliny, hranice dříví, turistický rozcestník, hmyzí hotel a další prvky.

Druhá vzpomínková trasa, kterou mohou klienti a návštěvníci domova najít, během zimního období a jinak nepříznivého počasí, v interiéru domova, je vybavena otopnými lavicemi a originálními paměťovými prvky.
Součástí trasy je například napodobenina starší autobusové zastávky a telefonní budky, předměty z hasičské zbrojnice anebo koloniál, zkrátka předměty, které klientům budou připomínat jejich dětství a mládí. „Cílem je vyvolávání vzpomínek, projekt byl inspirován zahraničními zkušenostmi. Zařízení tak pomáhá lidem vybavovat si vzpomínky na dřívější život, a tím se orientovat ve skutečném světě, který je v současné době obklopuje," vysvětlil krajský radní Petr Krčál.

Přízemní stavba má tři oddělení a v každém z nich může bydlet třináct klientů. „Dnešní den je pro Proseč velmi významný. Skončil totiž krásný sen, který se stal skutečností. Když jsme zhruba před patnácti lety začali uvažovat o nějaké specializaci na klienty s demencí, tak jsme přišli na to, že skutečně potřebujeme vybudovat novou budovu, která by odpovídala této klientele. Pak jsme shodou náhod dostali klienta, který po vážné nehodě skončil s těžkým poškozením mozku. Tím pádem nám svitlo, že bychom mohli otevřít další specializované pracoviště pro klienty se zdravotním postižením," popsal prvotní myšlenku vzniku nového pavilonu ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné Jiří Hormandl.

Postoj k sociálním službám na Vysočině chválil také premiér Bohuslav Sobotka. „Ještě z minulého režimu jsme zdědili celou řadu sociálních zařízení, která byla umístěna v zámcích, v budovách, které byly nevhodné, s velkým počtem lidí na pokojích. To samozřejmě neodpovídá tomu, co si dneska představujeme, jaká by měla být péče o naše rodiče a prarodiče. A v Kraji Vysočina několik let tvrdě pracují na tom, aby se tato situace zlepšila a lidé, kteří si zaslouží pomoc, mohli trávit svůj čas v důstojných podmínkách," řekl Sobotka.

Domov důchodců v Proseči u Pošné dnes složí nejen klientům s poškozením mozku, ale i s cévní mozkovou příhodou, Parkinsonovou chorobou a svalovou dystrofií. „Od letošního roku se začínáme zabývat také Huntingtonovou chorobou," prozradil ředitel Jiří Hormandl.

Kraj Vysočina v rámci svých příspěvkových organizací disponuje 199 lůžky v takzvaných domovech se zvláštním režimem.

V těchto domovech se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V Proseči u Pošné provozují také domov pro osoby se zdravotním postižením, kde pomáhají lidem, kteří ztratili schopnost pohybu případně další schopnosti v důsledku úrazu, autonehody nebo nějakého závažného onemocnění.

V sobotu 21. května si navíc bude moci nejen interiér nového pavilonu v areálu Domova důchodců v Proseči u Pošné prohlédnout i široká veřejnost.

V rámci Dne otevřených dveří, který odstartuje ve třináct hodin, zahraje také kapela Božejáci a Rondo Music. Malí návštěvníci akce se také mohou těšit například na skákací hrad, malování na obličej či na drobné občerstvení.