„Obec nevymírá, je u nás teď docela dost malých dětí. Klub vede vystudovaná pedagožka Tereza Kottová," uvedla Jitka Vachková z Polesí, která pracuje v pelhřimovském DDM.

Zastupitelé obce klub podpořili finančním příspěvkem ve výši pět tisíc korun. Řadu věcí si Dráček zajišťuje svépomocí díky dalším rodinným příslušníkům anebo sponzorům, a to včetně hraček. Schází se každý čtvrtek v budově tamního obecního úřadu.

Klub se také více chce podílet na kulturním životě obce. Ostatně impulz na jeho vznik vzešel právě z letošního vítání občánků, které se v Polesí konalo poprvé a doprovodila ho kulturní vystoupení dětí. Letos bylo takto v Polesí přivítáno sedm nových občánků.