Náročné bylo v nedávných dnech zejména proražení spodku hráze tak, aby se nemusely kácet stromy na ní. „Rybník je zanesený hodně, někde je až metr bahna. Naštěstí se podařila domluva s místním Agrodružstvem, že se bahno může vyvážet na nedaleké pole," říká starosta Počátek Karel Štefl. Hotovo musí být do konce letošního roku.

Celé akci předcházela diskuse zastupitelů o tom, zda a kolik má město počáteckým  rybářům jako nájemcům rybníka na stavební práce přispět. Nakonec to bude desetinový podíl, tedy 1,325 milionů korun. Tuto částku už zastupitelé města nechali zapracovat do rozpočtu na další rok.

Dotace je menší

Vývoj byl totiž takový, že město jako poloviční vlastník před čtyřmi roky odkoupilo zbytek rybníka od soukromého vlastníka. Pro jihočeský územní svaz Českého rybářského svazu (ČRS) jako nájemce to znamenalo, že bude moci požádat o dotaci na odbahnění, a to pokud možno stoprocentní.

„Poté se udělala smlouva, že my rybářům pouze prodloužíme bezplatný nájem o dalších pět let. O finančním podílu města vůbec nebyla řeč," vysvětluje Štefl. Jenže žádost o dotace se protahovala a zpřísňovala, až klesla jen na asi 80 procent a ještě se snížila o projektové a přípravné práce, tedy o další skoro milion korun.

„Nastala jednání, kdo tedy zaplatí zbylých 25 procent. Můj názor byl, že pokud jsme vlastníkem a rybáři zajistí zhodnocení stavby na několik desetiletí, tak bychom se měli spolupodílet na financování neuznatelných nákladů, ale nejvýš 10 procenty," dodává starosta. Rybáři ještě zkusili „vyšponovat" podíl města na 15 procent, ale neuspěli.

Předběžná cena 17 milionů se výběrovým řízením na dodavatele snížila na 14 milionů. Po odečtení projektových prací to tedy pro město znamená už zmíněný podíl 1,32 milionů korun.

Město si navíc dalo podmínku, že se zároveň upraví prostor dna a hráze rybníka. Jak potvrdil jednatel jihočeské pobočky ČRS Jan Štěpán, Valcha je důležitým revírem pro sportovní rybolov a rybáři by v ní mohli lovit od jara.

Odbahněním se zvýší objem vody ve Valše o čtvrtinu, takže se zlepší i kvalita odtékající vody.  Podle jednoho ze zastupitelů města je odbahnění Valchy dobré, ale mělo by ho doplnit vyčištění rybníků před ní – tedy těch směrem od Polesí.