Pouť organizují katecheté pelhřimovského vikariátu. Pouť je každoročně zaměřena na nějaké konkrétní téma. Tentokrát to bude společné objevování vodu jako daru. „Chceme pomoci dětem, ale i nám dospělým uvědomit si, jak vzácná voda je, že je potřeba ji vnímat jako dar a vážit si jí, šetřit s ní a neplýtvat, chránit její zdroje, objevovat vlastnosti, čerpat z ní jen tolik, kolik je nezbytně nutné a zachovat tento dar i pro život dalších generací,“ připomněla za organizátory Hana Pechová.

Pouť začne v 9 hodin společným přivítáním v místním kostele svatého Jana Křtitele, v 9.30 hodin zde bude mše svatá, po ní svačina z vlastních zásob. Skupina starších dětí se pak vydá na pěší pouť k pramenům, které se nacházejí v lázních – Resortu svaté Kateřiny. Cestou poutníci navštíví několik stanovišť, na nichž budou plnit nejrůznější úkoly. Cesta je pro zdatnější poutníky, měří přibližně 10 kilometrů. Pro mladší děti budou zajištěna stanoviště na náměstí a na hřišti v blízkosti místní základní školy. Ta budou formou her zaměřena také ke společnému tématu poutě. Dvacátá vikariátní pouť skončí v 15.30 v kostele nebo před kostelem (podle počasí) společným rozloučením a požehnáním na cestu domů.