Z prvního závozu vakcíny budou během tří dní prioritně naočkováni klíčoví zdravotničtí pracovníci nemocnice. Jedná se o zdravotníky z oddělení ARO, JIP, urgentního příjmu, dále o lůžková oddělení v režimu COVID zóny, interního a radiodiagnostického oddělení a o pracovníky geriatrických oddělení.

Zájem o očkování je podle slov mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandry Knapové velký.

Cílem je zajistit, co největší proočkovanost zdravotnického personálu tak, aby byla zabezpečena péče o pacienty při zvládání pandemie a také z hlediska prevence zavlečení nákazy na pracoviště.

„Nemocnice poskytne očkování také zaměstnancům Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina,“ sdělila Alexandra Knapová.