Jednotlivá klíčová témata týkající se hledání možnosti, jak obstarat dostatečné množství roušek a ochranných prostředků a bližší specifikace zabezpečení rozvozu obědů, nákupů a léků pro rizikovou skupinu obyvatel, kterými jsou senioři nad pětašedesát let, zdravotně postižení, lidé s onemocněním srdce, dýchací soustavy nebo poruchami imunity a též matkám samoživitelkám řešil krizový štáb města Pelhřimova v úterý 17. března.

Domov pro seniory Pelhřimov zabezpečí v rámci pečovatelské služby obědy s dovážkou až do domu, přičemž cena oběda je nastavená na devětaosmdesát korun a rozvoz je hrazen jako sociální služba. Co se týká nákupu potravin a léků, i tuto službu mohou senioři využít, a to od úterý do pátku. Tyto nákupy budou také hrazené jako sociální služba na základě uzavřeného smluvního vztahu.

Automobily na zmíněný rozvoz poskytne Domov pro seniory Pelhřimov, Fokus Vysočina – středisko Pelhřimov, Oblastní charita Pelhřimov a Sbor dobrovolných hasičů Pelhřimov.

Fokus pro potřeby projektu vytvořil call centrum, kde budou dobrovolníci a dobrovolnice dopoledne mezi devátou a dvanáctou hodinou přijímat objednávky, a to na telefonních číslech 774 724 014 a 773 792 911. Klienti zaplatí pouze nákup, a to v hotovosti. Za rozvoz po městě Fokus žádné poplatky účtovat nebude. „Ve středu dopoledne jsme vysvětlovali jednomu telefonujícímu podmínky naší nově nabízené služby, od čtvrtka je připraveni nákupy začít rozvážet,“ poznamenala k novému projektu koordinátorka dobrovolníků v pelhřimovském Fokusu Michaela Chábová.

Ve čtvrtek mají na radnici zástupci Fokusu schůzku s dalšími poskytovateli obdobných služeb v Pelhřimově.

Do dobrovolnického týmu Fokusu se přidal i student medicíny Martin Tousek. „Děláme to proto, aby senioři, chronicky nemocní a matky-samoživitelky s malými dětmi mohli zůstat ve svých domovech a nemuseli vycházet a vystavovat se riziku nákazy,“ prohlásil Martin Tousek. „Všichni musíme dělat všechno proto, aby se zpomalilo šíření nákazy,“ zdůraznil vysokoškolák, který je v pátém ročníku 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Město Pelhřimov také důrazně žádá občany, aby respektovali veškerá opatření, která plynou z mimořádných opatření státu. Lidé se musí chovat zodpovědně a musí dodržovat doporučení neshlukovat se, držet patřičné rozestupy od ostatních lidí a nosit roušky. Pokud roušky nemají, mohou použít alespoň šálu či šátek přes ústa a nos. Vedení pelhřimovské radnice zároveň žádá tamní obyvatele, kteří se vrátili z rizikových oblastí a mají nařízenou karanténu, aby ji dodržovali.

Online reportáž