Nová lesní mateřská škola rozšíří nabídku předškolního vzdělávání o školu tohoto typu. Maringotka bude zaizolovaná a vytápěná s kamny na dřevo. Uvnitř budou matrace na spaní, základní pomůcky, potřeby.  Součástí bude i přilehlý přístřešek pro venkovní aktivity a kompostovací záchod. 

„Zázemí bude splňovat veškeré stavebně-technické a hygienické požadavky. Rada města Pelhřimova záměr založení lesní školky odsouhlasila. Pro město z existence nestátní lesní mateřské školy neplynou žádné finanční závazky,“ uvedla mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.