Tam je doprava od středy svedena do dvou pruhů a tato částečná uzavírka potrvá až do 19. října, takže v době špiček je třeba počítat s kolonami.

V rámci oprav průtahu bude uskutečněna i oprava izolací a omítek podchodu, který je na rozdíl od státní silnice ve vlastnictví města.

„Nejprve budou odstraněny veškeré vrstvy až na nosnou konstrukci, provedou se nové izolace a pokládka nového povrchu včetně vrchní vrstvy. Pokud bude nutné provádět nové betonové klíny jako podklad pod izolace, bude nutná i technologická přestávka pro zrání betonu a na tuto dobu budou muset být bohužel práce přerušeny na 28 dní," upřesnil Jaroslav Záběhlík z technických služeb města s tím, že  tato skutečnost bude zřejmá až po kompletní demontáži jednotlivých vrstev.

Práce by měly odhadem trvat zhruba do půlky srpna, průchod podchodem bude uzavřen jen na nezbytně nutnou dobu. Jak Záběhlík dodal, vysoutěžená cena za provedení díla v maximálně stanoveném rozsahu prací je 2,9 milionů korun s DPH.