Účastnit se od září kroužku 3D tisku navíc budou moci nově i žáci základních škol z Pacova a okolí. Děti si díky tomu rozšíří své polytechnické znalosti, podpoří tvůrčího ducha i fantazii.

Na kroužku předem přihlášené zájemce čeká navrhování 3D modelů prostřednictvím speciálního programu, 3D tisk vytvořených modelů a mimo jiné také nastavení a ovládání tiskárny k tomu určené.

Školy tak budou mít možnost s 3D centrem aktivně spolupracovat, například formou road show, kde se žáci a pedagogové budou moci dozvědět více informací o této technologii a prohlédnout si její možnosti a využití.

Žákům na Pacovsku může zmíněné centrum otevřít nové možnosti, například při výběru jejich budoucího povolání. Vznik kroužku podporuje Místní akční plán rozvoje vzdělávání v obci s rozšířenou působností Pacov II.