V rámci plánované opravy dojde k odstranění dlouhodobě nevyužívaných nižších částí budovy a celkové opravě patrové části objektu. Ta obsahuje technologii dálkového řízení provozu dráhy.

Prostor bývalé pokladny dělníci upraví na temperovanou čekárnu pro cestující. „Cestující čekárnu určitě ocenění. Využívat ji budou především v zimních měsících, kdy se bude v čekárně topit,“ doplnil Lukáš Vlček.

Na provozování zmíněné čekárny se zástupci Správy železniční dopravní cesty předběžně dohodli s městem Pacov, které zajistí její otvírání a zavírání, včetně dohledu nad jejím stavem a hlášení závad správci objektu. „V obdobném režimu to takhle řešíme na autobusovém nádraží v centru města, kde je prostor i s veřejným záchodem, který také otevíráme, zavíráme a uklízíme,“ řekl pacovský starosta.

Ve druhém nadzemním podlaží objektu nádraží se také nachází dlouhodobě nevyužívané nebytové prostory, které budou po opravě k pronajmutí. „Pro naše vlastní užití jako města tyto prostory vhodné nejsou, protože vlastních objektů v centru města máme dost, bavíme-li se například o prostorách pro spolky. SŽDC se ale snažíme sehnat pro tyto prostory, kde byly původně služební byty, využití,“ informoval Lukáš Vlček.

Rekonstrukce pacovské nádražní budovy, která byla vystavěná ve druhé polovině 19. století, se uskuteční v roce 2021 až 2022. Projekční práce budou zahájeny v příštím roce. „Dříve měla budova standardní obsluhu, kupovali se tam jízdenky a byla tam čekárna. To už ale řadu let nefunguje,“ poznamenal Vlček.

Dodal také, že v minulosti město vykoupilo určité pozemky v blízkosti tamního vlakového nádraží. „Jednalo se o různé plochy, jako jsou meze a loučky, které můžeme alespoň síct a nádraží tak vypadá lépe. Dnes se tam tedy staráme o řadu věcí, které nám nesou jen náklady, ale chceme to dělat, aby město nějak vypadalo,“ sdělil Vlček.