Garantem studijního programu je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.

Výuka, která probíhá jednou za čtrnáct dní v Zámeckém sále, je realizována formou multimediálních skupinových přednášek, vypracováním společného testu a následného samostudia dle dispozic a zájmu studenta.

Mají chuť studovat

Ke studiu se v Pacově přihlásilo dvacet seniorů ve věkovém rozmezí od 57 do 80 let. „Studenti za sebou mají druhou přednášku. Všichni jsou velmi zvídaví, zajímají se o přednášky, výsledky jejich testů jsou stoprocentní, což je obrovský úspěch," komentovala pro Deník zájem seniorů o Univerzitu třetího věku koordinátorka projektu Dana Tůmová. Studium je určeno pro lidi se statutem důchodce, invalidní důchodce bez rozdílu věku a osoby starší padesáti let (nezaměstnaní). Výuka není vázána na předchozí dosažené vzdělání.

Předpokládaná doba studia je tři roky a může se podle situace seniora libovolně prodloužit, přerušit, ukončit nebo se dotyčný může naopak kdykoliv ke studiu vrátit.

První čtyři přednášky nultého pilotního semestru jsou věnované astronomii. Pro další semestry si témata volí senioři sami.
„Vzhledem k tomu, že studentů je hodně a od února nám přibudou další, tak budeme muset kurz rozdělit na dva. Témata jsme jim dali na výběr. Vypadá to na etiku, lidské zdraví či renesanci. O tom, která témata se budou nakonec přednášet, si rozhodnou sami senioři při hlasování," přiblížila Dana Tůmová.

Kromě Univerzity třetího věku chce město svým dříve narozeným spoluobčanům nabídnout i další aktivity.
A právě proto v zámeckém areálu, kde už sídlí knihovna, muzeum, městský úřad, informační a turistické centrum, vznikla i jedna klubovna, která bude sloužit právě jako centrum pro seniory.

„Zmapovali jsme, co pro seniory dělají další zájmová sdružení ve městě, abychom se nedublovali, ale naopak nabídku doplnili a oživili. Rozjeli jsme angličtinu pro seniory začátečníky. Od 1. prosince by se měli rozběhnout další aktivity jako  biologie, sociologie a politologie formou besed a tvůrčí dílny, které budou probíhat každý pátek odpoledne. Možná přidáme i sportovní aktivity," dodal starosta Pacova Lukáš Vlček s tím, že do budoucna by město seniorům chtělo pomáhat s věcmi, které souvisejí s běžným životem ve vyšším věku, ať je to například změna tarifu u dodavatele elektrické energie nebo vyřízení nezbytných záležitostí na úřadě.

„Město chce seniorům nabídnout vyšší rozsah volnočasových aktivit a pomoc při zvládání běžných životních situací," uzavřel starosta Pacova.