Opravy začnou v nejbližší době a vyjdou asi na 200 tisíc korun, celou částku uhradí městys. Hotovo by mělo být do září, záleží na počasí.

Na začátku stálo upozornění zaměstnance městyse Jana Maláta, že hřiště není v souladu se současnými přísnými normami.

V zastupitelstvu pak následovala diskuse o tom, zda je vhodné modernizovat dětské hřiště právě v lokalitě, kam se chodí na fotbal.

Podle Jana Maláta je to vhodné v tom, že děti mohou nejen užívat hřiště, ale vidět i různé sporty a v pozdějším věku se tak třeba přidat ke sportovní jednotě.

„A také když se dospělí jdou podívat na fotbal, tak si mohou s sebou vzít děti, které se zabaví právě na hřišti," doplnil starosta Pavel Martínek. Pískoviště na hřišti zůstává. Součástí projektu je i skrývka stávajícího travnatého pozemku a dopadové plochy.

Největší stavební akcí, která v současnosti v Novém Rychnově probíhá, je modernizace sportovní haly v areálu školy a školky.

Stavební akci za šest milionů bez DPH chce městys dokončit do listopadu. Stavební práce na 35 let staré budově zahrnují kompletní rekonstrukci topného systému, výměnu oken i dveří a zateplení fasády a střechy.

Od akce si městys slibuje úsporu nákladů na vytápění i snížení emisí.