Příchozí si tak budou moci prohlédnout vánočně vyzdobené interiéry hradu Kámen a připomenout si vánoční tradice a zvyky.

Adventní prohlídky hradu budou začínat každou celou hodinu, a to v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin. Malí i velcí se dále mohou těšit na zdobení perníčků, vánoční hradní punč, tematický kvíz, výstavu betlémů ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov nebo výstavu výrobků dětí z Mateřské školy Kámen.