Přednášku Restaurování knih připravila pracovnice muzea Gabriela Krejčová Zavadilová, kterou jsme zastihli při výjimečném okamžiku, když knihy, vonící staletími, vyjmula z ochranných pouzder. Muzeu se tři bible a jednu postilu podařilo zrestaurovat díky spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice, která sídlí v Litomyšli. Zmíněné čtyři zrestaurované knihy bude moci veřejnost spatřit na výstavě, kterou Muzeum Vysočiny Pelhřimov chystá na letošní hlavní turistickou sezonu.