Vypořádali se například s porodem, bezvědomím, tržnými ranami, alergickou reakcí, úrazem cyklisty nebo následky autonehody. Cílem akce byla výměna zkušeností mezi vyučujícími, žáky a zdravotnickými pracovníky, porovnání úrovně vědomostí a dovedností mezi jednotlivými školami a v neposlední řadě i rozvoj spolupráce zdravotnicích škol.