Takový program připomene osobnost skladatele Gus-tava Mahlera v jeho rodišti, 
v Kalištích u Humpolce, a to 
v rámci festivalu Hudba tisí-ců – Mahler Jihlava. Událost 
v pondělí 18. května otevřel 
v Jihlavě slavnostní koncert 
k výročí ukončení 2. světové války. Přítomní se zaposlouchali do Smetanovy skladby Má vlast v podání Filharmonie Hradec Králové.

Tuto sobotu se program přesouvá do Kališť, kde se Gustav Mahler narodil a kde dosud stojí jeho rodný dům, který pod názvem Penzion Mahler slouží také k pořádání kulturních akcí. V Kalištích na návsi již pošesté vyroste pódium pod širým nebem, na němž se představí mladí hudebníci. Tentokrát se návštěv-níci mohou těšit na Dechový orchestr mladých při Základní umělecké škole Gustava Mahlera v Humpolci, Dechový orchestr Základní umělecké školy Pacov a na mažoretky Cheerladies z Třebíče. Vesnicí se budou linout tóny pochodů, populárních melodií
i hitů klasiků české dechovky. „Vstup na koncert je zdarma. Pozoruji, že rok od roku láká více a více posluchačů," zmínil Jiří Kutiš z kališťského Penzionu Mahler.

Součástí sobotního programu bude také symbolické sázení růže v mahlerovském rozáriu. „Jedna z písní Gustava Mahlera nese název, který je do češtiny překládán jako Rudá růžička. Proto jsme v roce 1996 zahájili tuto tradici. Snažíme se, aby růže do kališťského rozária sázely významné osobnosti, anebo aby růže byly sázeny na počest významným umělcům, a nejen hudebníkům," vysvětlila za organizátory festivalu Jana Černá s tím, že v sobotu růži zasadí zástupci ZUŠ Pacov.

Na neděli 7. června připa-
dá další tradiční akce festivalu, a to Na kole po stopách Gus-tava Mahlera. Cyklisté vyrazí od Mahlerova rodného domu 
v deset hodin dopoledne a jejich cílem bude Jihlava.

Neděle 5. července pak bude v Kalištích ve znamení koncertu a výstavy Soni Červené.

Akce v Kalištích

Sobota 30. května: Evropan Gustav Mahler (open air) – Dechový orchestr mladých při ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec,
Dechový orchestr ZUŠ Pacov, Mažoretky Cheerladies Třebíč
Neděle 7. června: Na kole po stopách Gustava Mahlera
(Kaliště – Jihlava)
Neděle 5. července: Penzion Mahler – Soňa Červená, výstava a koncert