Obec původně plánovala jak navýšení hráze rybníka Mešnice, tak i stavbu suché nádrže Boučí. Nakonec získala dotaci jen na první zmíněné opatření.

Stávající rybník Mešnice leží jihovýchodně nad zástavbou Kojčic na pravostranném přítoku Hejlovky. Stavebního ruchu 
u vesnice si mohou všimnout i ti, co projíždějí po hlavní silnici z Pelhřimova do Humpolce. Kvůli pracím byla v květnu právě odbočka z této vozovky do obce na čas uzavřena. „Blíže ke vsi je ještě dopravní omezení, jelikož se dělají úpravy kolem silnice, ale nic zásadního, jako třeba úplná uzavírka, by nás už nemělo čekat," zmínil starosta Kojčic Pavel Svárovský.

Jak dále uvedl, stavba protipovodňového opatření v Kojčicích začala loni v listopadu. Vše by mělo být hotovo koncem letošního listopadu. „Projekt na protipovodňová opatření se začal zpracovávat před jedenácti lety, a to po tom, co vesnici zasáhl silný přívalový déšť. Tenkrát velká voda napáchala v obci velké škody," zavzpomínal na nepříjemné časy Svárovský.

Samotné stavbě předcházela řada složitých a zdlouhavých kroků, ať už šlo 
o výkupy pozemků, zajištění veškerých dokumentací či 
o další administrativní záležitosti. „Devadesát procent nákladů pokryje dotace, zbytek zaplatí obec. Celé dílo vyjde na asi 14,6 milionu korun," vyčíslil kojčický starosta.

Díky navýšení hráze rybníku Mešnice o necelé dva metry se výrazně zvětší zásobní prostor na vodu. 
„V případě povodní zachytí a zbrzdí povodňovou vlnu. Zařízení je schopné odvést až pět set litrů vody za vteřinu. Zbytek vody zadrží," nastínil Svárovský.

Bezpečný průtok vody povede odpadním korytem mimo zastavěnou část obce a poté do Hejlovky. „Tento systém by podle odborných výpočtů měl Kojčice ochránit před stoletou vodou," podotkl starosta.
Původní návrh protipovodňových opatření v Kojčicích počítal i se stavbou suché nádrže Boučí, která by stála na druhé straně obce na místě bývalého rybníka. „Nakonec nám 
v tomto případě dotaci nepřiznali, a to z ekonomických důvodů vzhledem 
k menšímu počtu obyvatel, které by měla chránit. My se ale pokoušíme sehnat peníze jinak, protože si myslíme, že tato nádrž má smysl," domníval se Pavel Svárovský.

Přívalový déšť se silným krupobitím překvapil Kojčice večer 23. května 2005. Tamní povodňová komise vzhledem k ohrožení majetku a dokonce i životů vyhlásila třetí stupeň povodňové aktivity. Tehdy byly škody na obecním majetku odhadnuty na více než 11 milionů korun.